Betingelser for brug af hjemmesiden

  • 2024-05-31

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger hjemmesiden. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du betingelserne. Hvis du ikke er enig i betingelserne, beder vi dig om ikke at bruge hjemmesiden.

Hjemmesiden ejes og opretholdes af Hvidovre Atletik & Motion, en forening registreret i henhold til dansk lovgivning med adresse i Hvidovre. Du er velkommen til at downloade materiale, der vises på siden, til ikke-kommerciel, personlig brug derhjemme, forudsat, at du ikke ændrer ved notitser om ophavsret, varemærkeret og ejendomsrettigheder.

Du må dog ikke på nogen måde, uden Hvidovre Atletik & Motion skriftlige tilladelse, kopiere, reproducere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet af denne hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd eller video til offentlige eller kommercielle formål.

1.
Du bør antage, at alt, hvad du ser eller læser på denne hjemmeside, er beskyttet af ophavsret, medmindre andet er angivet, og kun må bruges i henhold til disse betingelser. Hvidovre Atletik & Motion garanterer ikke, at dit brug af materiale vist på denne side ikke krænker rettigheder tilhørende en tredjepart, som ikke ejes af eller er tilknyttet Hvidovre Atletik & Motion. Billederne tilhører enten Hvidovre Atletik & Motion eller bruges i henhold til tilladelse fra navngivne fotografer og/eller forbund, selskaber etc.

2.
Hvidovre Atletik & Motion er omhyggelig med at anvende korrekte og ajourførte oplysninger på hjemmesiden. Hvidovre Atletik & Motion garanterer dog ikke for, at indholdet er korrekt. Hvidovre Atletik & Motion påtager sig ingen erstatningspligt og intet ansvar for fejl og udeladelser i indholdet på denne hjemmeside.

3.
Brug af og browsing på denne hjemmeside sker på egen risiko. Hverken Hvidovre Atletik & Motion eller nogen anden part, der er involveret i at designe, fremstille eller publicere denne hjemmeside, er ansvarlig for direkte, indirekte, hændelige, følge eller straffe skadeserstatninger, der måtte opstå som følge af din adgang til eller brug af hjemmesiden. Uden at begrænse ovenstående er alt på denne hjemmeside 'SOM BESET' UDEN NOGEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER OM AT EN VARE ER SALGBAR, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER IKKE KRÆNKENDE. Vær venligst opmærksom på, at nogle retssystemer ikke tillader udelukkelse/begrænsning af stiltiende garantier, så det er muligt, at nogle af ovennævnte udelukkelser/begrænsninger ikke gælder for dig. Undersøg lokal lovgivning vedrørende begrænsning i udelukkelse af indforståede garantier. Hvidovre Atletik & Motion er heller ikke ansvarlig for, og påtager sig ikke erstatningspligt for, skader på eller virus, der inficerer dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din adgang til, brug af eller browsing på hjemmesiden eller din downloading af materiale, data, tekst, billeder, video eller lyde fra hjemmesiden.

4.
Enhver form for kommunikation eller materiale, som du sender til hjemmesiden via e-mail eller på anden måde, herunder data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende bliver behandlet som fortroligt.

5.
Varemærker og logoer der vises på denne hjemmeside tilhører Hvidovre Atletik & Motion. Intet på denne hjemmeside kan fortolkes som nogen form for licens eller ret, dette være sige underforstået eller ved afskæring af indsigelse eller på anden måde, til at anvende varemærker, der vises på denne hjemmeside uden skriftlig tilladelse fra Hvidovre Atletik & Motion, eller en tredjepart, der måtte eje sådanne varemærker, som vises på denne hjemmeside. Se Intellectual Property Rights for information om brug af varemærker.

6.
Hvidovre Atletik & Motion har ikke gennemgået alle hjemmesider, der er linket til fra denne hjemmeside, og er ikke ansvarlig for indholdet af disse linkede hjemmesider eller andre hjemmesider linket til denne hjemmeside. Hvis du ønsker at besøge hjemmesider, der er linket til fra denne hjemmeside eller andre hjemmesider sker dette på dit eget ansvar.

7.
Denne hjemmeside kan indeholde links til tredjemands hjemmesider, som ikke ejes af Hvidovre Atletik & Motion. Sådanne links er kun ment som en service for dig. Hvidovre Atletik & Motion kontrollerer ikke sådanne hjemmesider og er ikke ansvarlig for deres indhold.

8.
Hvidovre Atletik & Motion kan til enhver tid revidere disse betingelser ved at opdatere denne tekst. Du er bundet af sådanne ændringer og bør derfor fra tid til anden besøge denne hjemmeside for at gennemgå de gældende betingelser, som du er bundet af.


Kontaktpersoner

Karsten Langball
Formand
formand@hvidovre-atletik.dk
Tlf.: +45 30 78 46 52