Masters

  • 2022-01-05

Masters er med i alle aldre over 30 år - nogle lokalt og andre globalt. Vi er stolte over at have en sund og stærk mastersgruppe, der træner aktivt, deltager i turneringer og i mesterskaber både nationalt og internationalt.

Mastersgruppen deltager normalt i alle seniorstævner, særlige mastersstævner samt mesterskaber.

 

Stævnepolitik
Klubben har lavet nogle retningslinjer for stævnedeltagelse, som gælder for alle klubbens medlemmer ift hvad der betales for og gives tilskud til, blandt km-penge. Se mere HER

Deltagelse i stævner

Klubben betaler startgebyret ved rettidig tilmelding og når der opnås resultat. Dette gælder dog ikke deltagelse i internationale mesterskaber, hvor der er 100% selv finansiering.

Tilmelding til stævner
Klubben anvender et tilmeldingssystem via Google - der kan åbnes herunder. Tilmelding til internationale mesterskaber sørger man selv for via information fra DAF's Masters komité.

  • Hvidovre Atletik & Motion tilmelding

Eftertilmelding efter deadline

Såfremt man beder om at blive eftertilmeldt - betaler man selv tilmeldingsgebyret.

Ej mødt til øvelse

Møder man ikke op til øvelsesstart - betaler man selv tilmeldingsgebyret, uanset årsag. 

 

Træning

Mastersgruppen træner normalt selvstændigt i det særlige træningsperioder, herunder bl.a. påsketræningslejren udenlands.

Interesserede kan kontakte Mastersudvalget (se kontaktperson til højre) for, at høre mere om træningstider.

 

Trænere

Mastersgruppen træner normalt selvstændigt og støttes af klubbens øvrige trænere efter behov.

Interesserede kan kontakte Mastersudvalget (se kontaktperson til højre) for, at høre mere om trænere og træningstider.


Kontaktpersoner

Karsten Nielsen
Masterschef
mettekarsten@mail.dk
Tlf.: +45 51 61 68 49