Indkaldelse til Generalforsamling 25.maj

  • Af
  • 03/05/2021

Kære medlem

Da det nu ser ud til at coronasituationen bedrer sig og der er varslet lettelser i restriktionerne, forsøger vi os med en indkaldelse til en forsinket

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tirsdag d. 25. maj 2021
Kl. 19.00 i klublokalet

Der er tale om et fysisk møde, hvor alle de gældende forholdsregler under COVID19 vil blive fulgt. Der vil ikke være nogen form for forplejning i forbindelse med mødet. Vi vil bede alle, der ønsker at deltage i generalforsamlingen om at tilmelde sig til undertegnede på mail senest d. 17. maj, da vi er nødt til på forhånd at vide, hvor mange der deltager.

NB: Såfremt restriktionerne mod forventning ikke gør det muligt at afholde generalforsamlingen fysisk på det planlagte tidspunkt, vil den blive udskudt til et senere tidspunkt, hvor det vil være muligt.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Årsregnskab
4. Indkomne forslag - Forslag skal være formanden i hænde senest d. 15. maj
5. Budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg i henhold til vedtægterne
7. Eventuelt

Endelig dagsorden samt div. materiale vil blive sendt til de tilmeldte samt offentliggjort på hjemmesiden i ugen op til generalforsamlingen.

M.v.h. bestyrelsen
Formand: Martin Roald-Arbøl, Sydkærsvej 89, 2650 Hvidovre.
E-mail: martin.roald-arboel@mail.dk
Mobil: 40 30 55 55

Seneste nyheder