Endelig dagsorden til Generalforsamling

  • Af
  • 17/06/2020

Kære medlemmer

Så foreligger den endelige dagsorden til generalforsamlingen  (tryk på link) på mandag d. 22. juni kl. 19.00. Der har som bekendt været forhåndstilmelding til generalforsamlingen grundet coronakrisens retningslinjer, og vi bliver en forholdsvis lille kreds, der samles på mandag. Dagsordenen skal lige have et par ord med på vejen:

- Vi forventer at kunne offentliggøre alle de nævnte bilag på klubbens hjemmeside senest fredag d. 19. juni.

- Regnskabet når desværre ikke at blive revideret af den statsautoriserede revisor inden generalforsamlingen, så der er tale om et foreløbigt regnskab.

- Forslag til budget og kontingentsatser vil bære præg af de meget vanskelige og specielle omstændigheder, som coronakrisen har ført med sig. Det vil indebære såvel budgetnedskæringer som kontingentforhøjelser, som er helt nødvendige, hvis vi skal have balance i økonomien.

- Og så har vi et NØDRÅB: Vi mangler akut kandidater til posterne i bestyrelsen! Så hvis nogen er interesserede i at hjælpe klubben på vej - eller måske kender nogen der er - så kontakt endelig undertegnede hurtigst muligt. Man kan godt blive valgt, selv om man ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen. Det kræver blot en skriftlig fuldmagt.

- Endelig ligger det klart, at vi vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i eftersommeren, hvor vi dels vil behandle det endelige, reviderede regnskab, foretage valg til div. vakante positioner - og dels vil forelægge det forslag til ny VISION for klubben, som udspringer af det visionsseminar, som bestyrelsen m.fl. afholdt i slutningen af 2019. Forhåbentlig uden coronarestriktioner, så vi håber at blive mange!

 

Mange hilsner

Martin Roald-Arbøl, formand

 

Seneste nyheder

Endelig dagsorden til Generalforsamling

Kære medlemmer

Så foreligger den endelige dagsorden til