Generalforsamling tirsdag 13. marts

  • Af Tom Jensen
  • 06/03/2018
  • #hvidovream #givditbesyvmed

Endelig dagsorden er klar - alle er velkomne!

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tirsdag d. 13. marts 2018
Kl. 19.30 i klublokalet

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning (heri vil også indgå beretninger fra Sportschef, Ungdomschef og Medieteam)

3. Årsregnskab

4. Indkomne forslag

a) Forslag fra Bestyrelsen om at nedlægge økonomiudvalget (se forslaget nedenfor)

5. Budget og fastsættelse af kontingent

6. Valg

a) Formand – Martin Roald-Arbøl er villig til genvalg.

b) Økonomiansvarlig – vakant, bestyrelsen foreslår Tom Dons.

c) 2 bestyrelsesmedlemmer – Tanja Ravnholt er villig til genvalg, Tom Jensen er ikke villig til genvalg, bestyrelsen foreslår Louise Mikkelsen.

d) 2 suppleanter – Louise Mikkelsen foreslås som bestyrelsesmedlem. Leif E. Nielsen er ikke villig til genvalg.

e) 2-3 medl. til økonomiudvalg (udgår såfremt forslag under pkt. 4 vedtages).

f) 2 revisorer – Knud Høyer er villig til genvalg, 1 plads vakant.

7. Eventuelt

Beretning(er), regnskab, budget mv. vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside inden generalforsamlingen.

Se alle offentliggjorte dokumenter her: http://www.hvidovre-atletik.dk/club-authority.php?p=83

Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår, at Økonomiudvalget i § 8 udgår. Nuværende tekst:
På den ordinære generalforsamling vælges desuden 2-3 medlemmer for en etårig periode til et
økonomudvalg der under ledelse af den økonomiansvarlige styrer foreningens daglige økonomi og
via kritiske analyser skal give input til bestyrelsen ift styring, budgettering og prioritering af
foreningens midler.

M.v.h.

Bestyrelsen

Download - endelig dagsorden.

 

 

Seneste nyheder

Abdi viste sin klasse ved VM med hurtigste danske tid i 20 år

Kan man være utilfreds, når man lige har sat personlig...

Girlpower med 5 gange EM-guld til Inge og Maria

Maria Sløk er bestemt ikke et ubeskrevet navn i atletikkredse...

DM i 10 km cross: Abdi vandt Kongepokalen for 5.gang

Helt tilbage i 1905 udsatte Kronprins Christian, den senere Kong...