Ekstraordinær generalforsamling

 • Af
 • 16/05/2017

Emne: "Indgåelse af driftsaftale med kommunen om Motionscenteret"

På klubbens ordinære Generalforsamling den 28.marts blev der under indkomne forslag drøftet, hvorvidt klubben skulle indgå en driftsaftale med kommunen for den foreningsdrevne del af Motionscenteret beliggende på Hvidovre stadion.

Bestyrelsen fik mandat til at forhandle videre med kommunen, og der blev foretaget en principgodkendelse af det udsendte vedtægtsforslag for at etablere en ny underafdeling. Og endelig fik bestyrelsen mandat til at vurdere, om der skulle indkaldes til en Ekstraordinær Generalforsamling ift en endelig stillingtagen til en af bestyrelsen anbefalet driftsaftale.

For at give medlemmerne den bedst mulige indsigt i beslutningsgrundlaget, og samtidig sikre en bred opbakning til beslutningen, så ønsker bestyrelsen med udgangspunkt i foreningens love §7 at indkalde klubbens medlemmer til en Ekstraordinær Generalforsamling.

Dagsorden til Ekstraordinær Generalforsamling:

 1. Valg af dirigent (som ikke er medlem af bestyrelsen)
 2. Indkomne forslag:
  • Indgåelse af driftsaftale med kommunen om Motionscenteret.
 3. Materialer:
  1. Oplæg om Motionscenter.
  2. Oplæg til driftsaftale med Hvidovre Kommune.

Tid/sted:

Tirsdag 30. maj kl. 19.00 i klublokalerne.

Bemærk:

Ved godkendelse af aftale gennemføres der i forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling, en stiftende generalforsamling for "motionscenterafdelingen".

Mvh.

Bestyrelsen, 16. maj 2017

Seneste nyheder

Invitation til generalforsamling

Klubben inviterer hermed til ordinær generalforsamling.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg...

Hvidovre Atletik holder atletikskole i sommerferien 2018

Som noget nyt afholder Hvidovre Atletik & Motion i 2018...

Statistikken er klar!

Klubbens statistikside er nu (21/11-17) fuldt opdateret med alskens up-to-date...